simple site builder

Izloženost - upravljanje i obrada

Sadržaj ponuđene usluge

Cilj naše ponude naplate potraživanja je da na jedan tematski način putem dopisa, telefonskih poziva, SMS - poruka I po potrebi ličnog kontaktiranja dužnika postignemo da dužnik izmiri svoje novčane obaveze tj. dugove.

Naše društvo isključivo radi po principu nagrade tj. provizije I na taj način naši ciljevi se podudaraju sa ciljevima naših klijenata-povjerilaca: omogućiti povoljnu, brzu I uspješnu naplatu I smanjenje trenutne izloženosti.

Naravno, u potpunosti smo svjesni da je za dužnike proces naplate neprijatnost, I baš iz tog razloga započinjemo proces pregovorima, pomoću kojih utvrđujemo da li je dužnik informisan o dugu, da li postoji neka reklamacija, žalba? Kada raščistimo trenutne prepreke I problem, a dug I dalje ostane neizmiren, preduzimamo ostale korake kao što su upozorenja, a nakon toga dopisi u kojima obavještavamo dužnika o pravnim posljedicama, kratko komuniciranje sa dužnikom.

Mreža ličnog kontaktiranja


Naše društvo raspolaže mrežom koja pokriva cijelu Crnu Goru sa sjedištem u Podgorici odakle pratimo čitav proces.

Prednosti saradnje sa Foldanom:Smanjenje troškova, jer se nagrada plaća samo u slučaju uspješne naplate, a u slučaju neuspješne naplate ne obračunavaju se ni provizija ni troškovi ☛
U skladu sa zahtjevom klijenta našu nagradu tj. proviziju moguće je naplatiti od dužnika, tako da se čitav proces može učiniti besplatnim za klijenta - povjerioca  ☛
Umanjuje se broj potraživanja koja bi inače bila otpisana kao gubitak  ☛
Resursi klijenta se oslobađaju: nema potrebe da se angažuje zaposleno lice ili ulaže u održavanje skupe infrastrukture da bi se naplatili dugovi, a na taj način se smanjuju izdaci klijenta  ☛
Brzo, efikasno kontaktiranje dužnika  ☛
Korektno zastupanje klijenta-povjerioca  ☛     
Redovno izvještavanje o procesu  ☛
Redovno izvještavanje klijenta o procesu  ☛
Kvalitetna pravna i stručna pozadina  ☛

POSTUPAK NAPLATE VAS NE KOŠTA NI CENTA!