free amp templates

SavjetovanjeNašim klijentima pružamo pomoć u pripremi svojih ugovora koji će im u slučaju da njihovi dužnici kasne sa izmirenjem svojih obaveza omogućiti da na najbrži mogući način naplate svoja potražvanja.

Osim toga, pružamo pomoć u vansudskim i parničnim postupcima na način da se troškovi postupka naplate od strane dužnika. Na taj način naši partneri su manje izloženi riziku, a i troškovi se značajno umanjuju.

Dalje, u svakoj fazi predmeta spremni smo da pružimo konkretan pravni savjet.