how to build a website
Foldana Debt Collection Crna Gora doo Podgorica ili kraće Foldana Crna Gora doo je osnovana 23.11.2018. godine u Podgorici od strane privatnih investitora sa Mađarskim vlasnicima na čelu pod registarskim brojem 5-0863952. Sjedište društva je u ulici Cetinjska 11., na 7.spratu The Cpaital Plaza, u Podgorici.
Pretežna djelatnost društva je naplata potraživanja.

 Naše usluge su kreirane u skladu sa trenutnim stanjem na tržištu, finansijskom politikom I pravnim okruženjem. Uz sve navedeno društvo je u stanju da izađe u susret željama naručioca. 

Naše društvo raspolaže svojim timom pravnika, stručnim licima za naplatu potražvanja, I višegodišnjem iskustvom koji garantuje kvalitet.


Našu djelatnost podupire -,za ovaj cilj posebno izrađen- softver i obrada finansijskih podataka u pozadini softvera zahvajlujući kojem je moguće obratiti pažnju na najsitnije detalje predmeta. Na ovaj način naši administratori od početka pa do kraja mogu da prate tok predmeta. Kod nas svaki predmet ima svog vlasnika.

Naše društvo raspolaže svojom jedinstvenom mrežom za stupanje u kontakt lično, tako da dužnike tako reći možemo pronaći bilo gdje unutar države.
Vlasnik iz Mađarske raspolaže sličnom komapanijom u Mađarskoj koja već više od jedne decenije aktivno vrši pomenute usluge. U dosadašnjem radu stekli su iskustvo u radu sa malim, ali teško naplativim potraživnajima, jer su uglavnom morali da nastupue protiv dužnika koji nijesu plaćali zajedničke račune poput održavanja ulaza u zgradi. U proteklih par godina njihovo društvo je radilo i dalje radi za finansijske institucije, javna preduzeća, telekomunikacione firme tako da su stekli zaista veliko iskustvo na polju naplate potraživanja, a to iskustvo i strategiju su implementirali i ovdje, u Crnoj Gori.