how to develop own website

Informacije o društvu


Po sadržini podudara se sa ažuriranim podacima CRPS-a, koji su javni, kao I sa najnovijim dostupnim bilansima
I rezultatima.

Na osnovu toga, informacije o društvu obuhvataju sljedeće podatke:

tačan naziv
sjedište, mjesto
kapital
šifre djelatnosti
podaci o direktoru/-ima
podaci o vlasnicima
PIB, PDV, registarski broj
rješenja suda, pravni postupci, ostala rješenja
bilansi stanja i bilansi uspjeha za poslednje dvije godine ako su dostupni, najvažniji pokazatelji, brojke
ostale prikupljene informacije

Na osnovu gore navedenih podataka moguće je dobiti izvod društva iz CRPS-a, ili kopiju nekih podataka. 

Pripremanje izvještaja

Pripremanje izvještaja o posjedovanim nekretninama za odgovorno lice dužničkog društva.