develop free website

Proces obrade izloženosti

120 dana rada na predmetima:

1.dan: Registracija predmeta i učitavanje u sistem
2.dan: Slanje prvog pisma: “podsjetnik za plaćanje”
6.dan: Prvi telefonski poziv (tri pokušaja poziva): menadžment račun
10.dan: Podsjetnik putem drugog telefonskog poziva prije slanja drugog pisma “poziv za plaćanje”
14.dan: Poziv za plaćanja puteme sms-a
17.dan: Slanje drugog pisma: “Poziv za plaćanje”
26.dan: Treći telefonski poziv (iz tri pokušaja): pregovaranje s ciljem sklapanja sporazuma- produžiti rok, otplata duga u ratama
45.dan: Slanje trećeg pisma: posljednje upozorenje prije početka pravnih radnji- na zahtjev klijenta slanje sa povratnicom
60.dan: Četvrti telefonski razgovor (iz tri pokušaja): potvrda o namjeri započinjanja pravnih radnji
75.dan: Peti telefnski razgovor (iz tri pokušaja): samo ukoliko su prethodni pokušaji bili bezuspješni
90.dan: Lična posjeta dužnika
120.dan: Završni izvještaj, slanje predloga
Tokom cijelog procesa naplate potraživanja trudimo se da sklopimo dogovor, sporazum, u početku ta komunikacija više liči običnom menadžmentu računa gdje želimo utvrditi da li je klijent dobio račun, da li ima pritužbe na isti.
Naš tim prije svega pokušavaju postići izmirenje duga u jednom iznosu. Ukoliko dužnik nije u mogućnosti da izmiri dug u jednom iznosu, naše kolege nude mogućnost otplate duga na rate. Nakon sklapanja sporazuma o otplati duga na rate, dospjelost rata po automatizmu prati naš system, a putem SMS-a ga podsjeća na obavezu uplate. Gore navedeni postupak garantuje da će rate biti plaćene na vrijeme.

U slučaju da svi gore navedeni postupci ne proizvedu željene rezultate započinjemo pregovore u kojima ističemo težinu i ozbiljnost mogućih pravnih radnji odnosno o visini troškova koji će teretiti dužnika.

Lična posjeta dužnika se vrši ukoliko ni na koji način ne uspijemo da se dogovorimo sa klijentom-dužnikom.